Monthly Archives juli 2016

Ultraljudsundersökningar

ltraljudsundersökningar har i allt högre grad börjat användas i diagnostiseringen av sjukdomar i bröst- och bukhålan. Ultraljudsundersökning används främst för att undersöka livmodern, urinblåsan och njurarna. Ultraljudsundersökning lämpar sig dessutom mycket väl för diagnostisering av sjukdomar i mjälten, levern och tarmkanalen. På vår klinik görs även PKD-undersökningar av katter Ultraljudsundersökningar av hjärtat är en ytterst viktig undersökningsmetod för diagnostisering av hjärtmuskelsjukdomar hos hundar och katter. Ultraljud används ofta för att konstatera dräktighet hos hundar. Med ultraljudsundersökning kan man vidareutreda möjliga fynd som framkommit vid röntgenfotograferingar. Utgjutningar i bröst- och bukhålan kan snabbt konstateras med ultraljudsundersökning. Ultraljud används som hjälp då
Read More

Inremedicinska undersökningar

Inremedicinska undersökningar görs på patienter, som har symtom på sjukdomar i luftvägen, matsmältningskanalen, urinvägen eller de inresekretoriska körtlarna. Undersökningen inleds med en noggrann utredning av symtom och förhandsinformation. En grundlig allmän undersökning görs av patienten: man mäter temperatur, tittar på slemhinnorna, känner på lymfknutorna och magen, lyssnar på lungor och hjärta. Utgående från symtomen och vad som framkommit fastställs behovet av ytterligare undersökningar. Blodprov tas nästan alltid. I laboratoriet görs en liten blodbild och serumprov med sina värden för inre organ. För patienter i dåligt skick fås resultaten efter en kort stunds väntan, i övriga fall blir ägaren uppringd följande
Read More

Specialdieter för hundar och katter

Specialkost har framtagits för behandling av olika sjukdomar och de är till salu enbart på ordination av veterinär, på veterinärstationer. På den finländska marknaden finns det för tillfället olika tillverkares specialkost för behandling av följande sjukdomar: Övervikt I dessa foder har mängden fett och energi skurits ner och mängden fiber ökats, målet är att sänka kaloriintaget och med osmältbara fibrer öka kostens massa för att kontrollera hungerkänslor. Då idealvikt uppnåtts kan man fortsätta med foder vars energimängd är högre än vid en bantningsdiet, men ändå tillräckligt låg för att förhindra övervikt t.ex. hos kastrerade eller steriliserade djur. Diabetes Målet med
Read More

Eutanasi

Då man har hand om ett djur hamnar man i något skede inför en situation, då man är tvungen att fatta ett beslut om att ta avsked av keldjuret. Detta beslut fattas av keldjurets ägare och den vårdande veterinären i samråd. Det är ägaren som har slutlig beslutanderätt, om det inte tydligt rör sig om ett djurskyddsfall. Man tvingas fatta beslut om eutanasi då keldjuret är svårt sjukt och det inte finns något hopp om återhämtning eller om sjukdomens art är sådan, att den orsakar keldjuret orimligt lidande. Ibland är orsaken till att man fattar beslut om eutanasi att keldjuret
Read More

Endoskopi

Endoskopi av hund- och kattpatienter görs alltid under narkos. Därför förbereder man sig för endoskopi på samma sätt som inför nedsövning i allmänhet, med en 12 timmar lång fasta. Från fall till fall kan även övriga anvisningar ges t.ex. då det kommer till intag av vätska eller tarmtömning. Före endoskopin görs nödvändiga grundundersökningar av patienten: blodprov och röntgenbilder tas alltid. Patienter med magsymtom reagerar vanligtvis på ändringar i kosten, och experiment med dieten bör helst göras före endoskopi. På en del patienter kan man med en ordentlig grundundersökning ställa en tillräcklig diagnos utan endoskopi. På endoskopi kommer bl.a. kroniker, de
Read More

Ögonundersökningar och officiella ögongranskningar

På vår klinik undersöks ögonskador och -sjukdomar hos hundar, katter samt olika slags exotiska djur. Officiella ögongranskningar utförs på aveldjur. Ögonsjukdomar kräver ofta att man snabbt söker vård, och det är svårt att ta ställning till ögonskador och –sjukdomar i telefon. Undersökningen av en ögonpatient äger rum såväl i normalt ljus, som i ett mörklagt ögonundersökningsrum. Till rutinundersökningar hör undersökning av ögonlock och ögats främre del (hornhinna, blinkhinna, förrum och regnbågshinna eller iris) med spaltlampa dvs. biomikroskop. Mätning av ögontrycket görs med s.k. Tonopen – mätare. Granskning av ögonbotten dvs. näthinnan och synnerven görs med indirekt oftalmoskop. Vid undersökningen är
Read More

Uppvakningsrum

Efter olika kirurgiska ingrepp samt behandlingar och undersökningar som kräver sedering eller nedsövning, tillbringar djurpatienten vid behov ett antal timmar i klinikens uppvakningsrum. Här på vår vårdavdelning har vi nio stycken patientplatser av olika storlek. Dessutom har vi en s.k. våningssäng för katter, i vilken det finns rum för flera katt- eller små hundpatienter. Om patientens sjukdom fordrar ständig åtgärdsberedskap hos vårdpersonalen, hålls patienten i uppvakningsrummet under observation under en dag och ges vård. På detta vis fungerar vårt uppvakningsrum som ett ”dagssjukhus”. I regel övernattar patienterna hemma, under ägarens tillsyn. Det är även viktigt med tanke på djurpatientens rehabilitering
Read More

Kirurgiska ingrepp Livmoderborttagning hos hund

På Hund-Kattkliniken utförs årligen över 700 operationer på smådjurspatienter. Operationer utförs dagligen. Olika skador, patienter som råkat ut för olyckor, kejsarsnitt och för sin del kastreringar och livmodersborttagningar, god- och elakartade tumörer är de vanligaste orsakerna till operativ behandling. Olika slags skador som ledmus och ligamentskador som uppstår till följd av växtstörningar opereras varje vecka. Patienter med frakturskador ser vi alltid om hösten som en följd av olyckor under den mörkare årstiden. Under sommaren då familjens aktiviteter ökar löper hundar och katter risk att hamna under fötterna/ramla mellan båten och bryggan, etc. Mer krävande och sällsynta är igen för sin
Read More

Sedering av djurpatienten och anestesi

En del av de undersökningar, prov, provtagningar och behandlingsåtgärder som utförs på ditt keldjur kan fordra sedering. Det finns djurpatienter som är rädda eller så aggressiva, att sedering krävs för att underlätta djurets egna situation och för att man ska lyckas genomföra ingreppet. Det finns nuförtiden ett antal olika sederingsmedel. Ofta är det möjligt att upphäva sederingen som används efter behandlings-/undersökningsåtgärden och ditt keldjur klarar av att stå på benen och själv gå ut från kliniken. Om sederingsmedlets effekt inte upphävs, måste patienten få vakna i lugn och ro hemma eller på kliniken. Återhämtningstiden är individuell, men i princip har
Read More

Vaccinering för viss tid

Nyfödda hundvalpar och kattungar får från modern och modersmjölken skydd mot en hel mängd smittsamma sjukdomar. Under de första levnadsveckorna försvagas dock detta skydd från modern och valparna bör ges egna skyddsvaccin för att inte drabbas av de allvarliga smittosamma sjukdomar förorsakade av virus som  då och då härjar i landet. Vid vaccinationstillfället måste hunden vara frisk och avmaskad, om du i samband med parasitfördrivning misstänker att din hund har haft kanske till och med rikligt med mask, upprepa först avmaskningskuren enligt anvisningarna för maskmedicinen och boka först efter det en tid för vaccination. Det är bra att låta det
Read More