Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Välkommen till mottagningen!

tervetuloavastotolle

Vår klinik fungerar enligt tidsbokningsprincip. Vi betjänar från måndag till torsdag fredag och varannan helg (se info på vår hemsida) . Någon särskilt telefontid för tidsbokningar finns inte, så du kan ringa oss när som helst under mottagningstiderna.

Våra veterinärer har inte specifika telefontider men du kan lämna ett ringbud hos vår tidsbeställnin så ringer vår veterinär tillbacka.

Då du tar kontakt ställer vi dig ett antal frågor om ditt keldjur och om det aktuella problemet. Utgående från denna kartläggning av situationen kan vi tillsammans avgöra hur brådskande vård eller undersökningar som krävs och dessutom kan vi ge dig anvisningar för vård och hur du bör göra för att ditt keldjur ska må så bra som möjligt tills vi träffas på kliniken.
Vänligen följ noggrant de anvisningar du fått per telefon. En del av de undersökningar som görs på klinken förutsätter bl.a. en kort period av fasta innan besöket på kliniken. Du får även anvisningar för hur du ska behandla patienten innan ni kommer in för undersökning, denna information ges i samband med att du bokar tid.

I samband med det första besöket ombeds du fylla i uppgifterna om ditt keldjur på ett patientkort som görs för djuret. I detta ADB-baserade patientdokument antecknar vi alla era besök, utförda undersökningar och resultaten av dessa samt genomförda behandlingar, vaccinationer etc. I framtiden behöver du inte komma ihåg allt och varje gång upprepa ditt keldjurs historia inom hälsovården. Vi har alla uppgifter i noggrant och pålitligt förvar!

Vastaanotto

I väntrummet

Då du kommer till kliniken, håll ditt keldjur hela tiden under direkt uppsikt, i koppel eller i en transportlåda eller i famnen. Även om ditt egna keldjur skulle vara världens snällaste, och inte lida av någon smittsam sjukdom, gäller detta inte nödvändigtvis de andra djurpatienterna. Vårt mål är att göra varje besök hos oss så behagligt som möjligt för dig och ditt keldjur.

 

Kattpatienter har ett eget väntrum på vår klinik.

Kissojen odotustila

Du kan även väga ditt keldjur på vågen i vårt väntrum, varefter vi även kan anteckna den nuvarande vikten på patientkortet. Om ditt keldjur även vårdas någon annanstans för det aktuella besväret, kom du förhoppningsvis ihåg att ta med dig alla eventuella vårdanvisningar och undersökningsresultat!

Har ni redan blivit inkallade? Om inte, ha tålamod, tack. Vi har kanske varit tvungna att utanför bokade tider operera en katt som hamnat under bilen eller en hundmamma, vars egna och vars valpars liv hänger på att en akut kejsarsnittsoperation lyckas. Då nöden är som störst, kan man inte gå efter klockan. Tack för din samarbetsvilja, även i överraskande situationer!

Om det är första gången som du besöker oss med ditt keldjur, och orsaken till ert besök inte kräver omedelbara, brådskande veterinärmedicinska åtgärder, är det snart dags för en allmänn hälsoundersökning av keldjuret och en stunds intervju med ägaren.

odotushuoneessa

I undersökningsrummet med veterinären

Våra veterinärer utför undersökningar för att utreda det allmänna hälsotillståndet hos ditt keldjur och har samtidigt en pratstund med dig om ditt keldjurs beteende samt möjliga avvikelser. Givetvis förhör vi oss också om symtomen du eventuellt lagt märke till hos ditt keldjur och som gett anledning till ert besök.

I undersökningsrummet lyfts patienten upp på undersökningsbordet och vid behov hjälper våra djurskötare, specialiserade på smådjur, till att säkerställa att undersökningarna säkert kan genomföras på bordet. Det är bra, om du har lärt din valp, ditt keldjur, att vid behov trivas med att bli undersökt även på ett bord.

Vi har även patienter, t.ex. hundar som hör till samma familj, och som kommer för att vaccineras, som tävlar sinsemellan om vem som först hinner hoppa upp på bordet för att hamna i centrum för uppmärksamheten! Nå, att hoppa är inte nödvändigt, men att ha en öppen, vänlig inställning till olika situationer i livet är någonting man bör lära såväl varje katt, som varje hund. Och vi, som klinikens personal gör för vår del vårt bästa för att ert besök hos oss ska vara riktigt trevligt och tryggt.

Ibland kan ditt keldjur ha så svåra smärtor, att det är omöjligt att undersöka det utan lätt sedering. (se Sedering av djurpatienten och anestesi). Viljestarka keldjur och keldjur som är ovana vid hantering beläggs med noskorg under tiden för ingreppet och behandlingen, så att undersökningarna kan genomföras tryggt och tillräckligt grundligt. Vanligtvis är det nog ändå så, att du som djurets ägare sist och slutligen är mer nervös för hela undersökningssituationen än patienten själv.
Vi försöker hela tiden hålla dig uppdaterad om vad vi gör och varför, men berätta för oss, och fråga för all del, om allt det du funderar på. Några dumma frågor existerar överhuvudtaget inte och ibland kan en sak som känns obetydlig vara till stor hjälp för att utreda orsaken till djurets symtom eller fastställa den bäst lämpade behandlingsmetoden.

elainlaakariPolihuone

 

Tietosuojaseloste
Kirjaudu
Osta nyt, saat laskun vasta ensi kuussa, jolloin valitset milloin ja miten haluat maksaa. Saat jopa 12 kuukautta maksuaikaa ilman korkoa.