Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Eutanasi

Då man har hand om ett djur hamnar man i något skede inför en situation, då man är tvungen att fatta ett beslut om att ta avsked av keldjuret. Detta beslut fattas av keldjurets ägare och den vårdande veterinären i samråd. Det är ägaren som har slutlig beslutanderätt, om det inte tydligt rör sig om ett djurskyddsfall. Man tvingas fatta beslut om eutanasi då keldjuret är svårt sjukt och det inte finns något hopp om återhämtning eller om sjukdomens art är sådan, att den orsakar keldjuret orimligt lidande. Ibland är orsaken till att man fattar beslut om eutanasi att keldjuret uppträder för aggressivt, vilket orsakar farosituationer hemma och då man är ute och rastar djuret. Även andra svårigheter med att handskas med djuret ligger ibland bakom eutanasi (allergi, förändrade livssituationer osv.). I fall då man har svårigheter med att handskas med djuret är det ändå i första hand önskvärt att ägaren i mån av möjlighet hittar ett nytt hem för keldjuret.

Eutanasi utförs på kliniken med tidsbokning, akuta situationer strävar vi efter att sköta som extra patienter vid behov. Djuret tas på kliniken till ett stillsamt rum tillsammans med ägaren och ges en sederingsinjektion i muskeln. Sederingsmedlet får djuret att falla i djup sömn på ca. 15-20 minuter. Själva avlivningsmedlet som stannar hjärtat och lamslår andningscentrum, ges direkt i en ven medan djuret sover tungt. Andningen avstannar vanligtvis redan under doseringen, hjärtat stannar oftast lite senare (efter ett par minuter). Man försäkrar sig alltid om att hjärtat har stannat genom att lyssna med stetoskop. Ägaren kan om han eller hon så vill lämna rummet då djuret sövts ner med sederingsmedel eller stanna kvar till slutet och ännu tillbringa en lugn stund med sitt keldjur efter att det somnar bort.

Via kliniken kan keldjuret föras till kremering, om ägaren saknar möjlighet att själv begrava djuret. Ägaren kan välja endera samkremering, varvid askan förblir i krematoriet eller urnkremering, varvid ägaren får keldjurets aska i en urna. Hund-Kattkliniken använder sig av krematoriet som är beläget i Mynämäki.

eutanasia

Tietosuojaseloste
Kirjaudu