Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Exotiska djurpatienter

Under de senaste åren har andelen s.k. exotiska djur bland keldjur ökat i rasande takt. Till exotiska keldjur hör: kaniner, marsvin och andra gnagare, ormar, sköldpaddor, fretter och kräldjur, samt burfåglar. Även nya arter som vunnit stor popularitet, som präriehundar, jordekorrar och dvärgigelkottar hör till dessa patienter. Exotiska djur är dock fortfarande mer ovanliga keldjur än hundar och katter.

eksoottiset-elimet1

Som patient är ett exotiskt djur ofta utmanande och fordrar inhämtande av annan slags kunskap än en hund- eller kattpatient. Detta beror på att man ännu vet väldigt lite om deras normala livsbehov och sjukdomar och att det finns knappt om information, som dessutom är svårtillgänglig. Informationen ökar dock sakta men säkert och i dagens läge vårdar vi således på vår klinik rutinmässigt kaniner, marsvin och de vanligaste gnagarna. Även sköldpaddor och konventionella burfåglar ingår i vårt patientkartotek. Särskilt hos kaniner och gnagare förekommer mycket hudsjukdomar, ofta orsakas besväret och symtomen av utomhusvistelse.

Tandsjukdomar blir allt vanligare bland kaniner, marsvin och hamstrar och med anledning av detta får vi besök på kliniken av många patienter som lider av tandbesvär. Denna behandling kräver nästan utan undantag att patienten sederas.
De vanligaste kirurgiska ingreppen så som kastrerings- och steriliseringsoperationer av kaniner och marsvin, och borttagning av tumörer utförs nästan dagligen.

Riskerna med narkos för exotiska djur får inte förglömmas och därför berättar vi alltid om dem i samband med tidbokningen. Dessa keldjur är känsligare för anestesimedel än hundar och katter och därför fordras noggrann och sakkunnig hantering på kliniken, under behandlingen och efter, tills patienten har vaknat ordentligt och därmed är klar att åka hem.
I samband med nedsövning måste man i synnerhet se till att patientens kroppstemperatur underhålls. Då patienten kommit till uppvakningsrummet ser man till att djuret vänds med jämna mellanrum från en sida till en annan, för att andningen ska vara friktionsfri. Det är viktigt att patienten ges mat och vatten då den börjar vakna till. Detta skiljer sig alltså från vården av hund- och kattpatienter i samband med uppvaknandet.
Vi strävar efter att exotiska djurpatienter stannar på kliniken under operationsdagen så länge, att de har vaknat efter ingreppet som eventuellt fordrade sedering, först sedan är de redo för hemfärd.

eksoottiset

I samband med tidbokningen ges ägaren anvisningar för hur patientens särskilda behov ska beaktas. Om det är -20 grader ute eller 30-graders värmebölja, bör man se till att det med situationen i beaktande är så tryggt som möjligt för de här ”känsliga” patienterna att färdas till kliniken.
Du bör genst boka en veterinärtid för en exotisk djurpatient om och då de första symtomen uppträder. Då det gäller dessa patienter får man inte vänta i dagar hemma och följa med hur symtomen utvecklas, eftersom en eventuell läkemedelskur och stödbehandling vanligtvis bör inledas omedelbart, annars är det ofta för sent!

Tietosuojaseloste
Kirjaudu