Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Laboratorietjänster

Blodprov

Med undantag för hormonundersökningar erbjuder Hund-Kattkliniken komplett laboratorieservice. Vid misstanke om att patienten lider av funktionsstörning hos de inre organen, inflammationssjukdom eller tumör, tas ett blodprov för undersökning. Av blodprovet görs vid behov s.k. liten blodbild eller fullständig blodbild.

Inflammationsvärden och differentialräkningar, enzym- och serumvärdens utfall, samt sköldkörtelvärden är klara följande veckodag, eller vid brådskande fall redan samma dag. Kliniken använder s.k. snabbtester för diagnos av katters FIV och FeLV, samt för diagnos av borrelia och ehrlichia.

Då man undersöker immunologiska sjukdomar definieras t.ex. ANA-antikroppar, Rabiesantikroppar och Leishmania –titer i Sverige och Tyskland. Utfallet fås efter 1-2 veckor. Hormondefinition sker i Vetlab i Tammerfors, liksom även progesterondefinition som utreder tidpunkten för betäckning och inseminering. Utfallet fås redan följande vardag. Då det gäller vissa specialdefinitioner, så som utfall för bukspottskörtelvärden, kan det ta 1-2 veckor på Vetlab i Tammerfors.

Innan blodprovet tas måste keldjuret fasta, eftersom serumets fetthalt är en störande faktor vid många analyser och förvränger resultaten. Patienten behöver vanligtvis inte sederas för tagning av blodprov och om fasta nämns i samband med tidsbokningen. Beslut om eventuell eftervård och medicinering fattas utgående från resultaten.

labra3

Urinprov

Urinundersökningar görs t.ex. för att utreda smärta i nedre delen av magen hos djurpatienten eller orsakerna till urineringssvårigheter, då det finns misstanke om ämnesomsättningssjukdomar eller inflammation. I urinprovet undersöks rutinmässigt urindensitet och ett snabbtest, av vilket bl.a. socker, ketonkroppar, blod, protein och nitrit framgår.
Vid sedimentundersökning undersöks kristaller och celler. Bakterieodlingen växer under natten i ett värmeskåp och på ett eventuellt positivt prov görs alltid även ett antibiotikakänslighetstest.
Utfallet av urinstensanalys fås vanligtvis redan efter en vecka. Vid behov kan urinprovet skickas till Vetlab för definition av förhållandet mellan protein/kreatin. I synnerhet av hundar är det lätt att få ett urinprov utan desto mera problem, men vid behov kan provet även tas på kliniken, vilket förutsätter att patienten sederas.

 

Avföringsprov

Avföringsprov kan undersökas för både förekomst av inhemska endoparasiter och särskilt då det gäller införda hundar mer exotiska parasiter. Ägaren tar avföringsprovet hemma, för att utfallet ska vara pålitligt krävs avföringsprov under tre på varandra följande dagar.

Öronprov

Vid öronprov letar man med mikroskop efter eventuella öronkvalster, bakterie- och jästinflammationer. Vården av öroninflammation är direkt beroende av vad som orsakar inflammationen och på grund av detta granskas provet pånytt vid varje inflammation. Vid en utdragen bakterieinflammation tas även en bakteriodling av örat, på vilken man gör ett antibiotikakänslighetstest.

Rygg- och benmärgsprov

På kliniken finns även beredskap för att ta rygg- och benmärgsprov. Dessa kan dock inte utföras under lätt sedering, utan kräver djup narkos.

labra2

 

Tietosuojaseloste
Kirjaudu