Uppvakningsrum

Efter olika kirurgiska ingrepp samt behandlingar och undersökningar som kräver sedering eller nedsövning, tillbringar djurpatienten vid behov ett antal timmar i klinikens uppvakningsrum.

heraamo4heraamo1

Här på vår vårdavdelning har vi nio stycken patientplatser av olika storlek. Dessutom har vi en s.k. våningssäng för katter, i vilken det finns rum för flera katt- eller små hundpatienter. Om patientens sjukdom fordrar ständig åtgärdsberedskap hos vårdpersonalen, hålls patienten i uppvakningsrummet under observation under en dag och ges vård. På detta vis fungerar vårt uppvakningsrum som ett ”dagssjukhus”. I regel övernattar patienterna hemma, under ägarens tillsyn. Det är även viktigt med tanke på djurpatientens rehabilitering att patientens psyke förblir så stabilt som möjligt, och oftast verkar övernattning hemma uppehålla och stimulera djurpatientens vilja och lust att tillfriskna så fort som möjligt!

heraamo2heraamo3