Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Vaccinering för viss tid

Nyfödda hundvalpar och kattungar får från modern och modersmjölken skydd mot en hel mängd smittsamma sjukdomar. Under de första levnadsveckorna försvagas dock detta skydd från modern och valparna bör ges egna skyddsvaccin för att inte drabbas av de allvarliga smittosamma sjukdomar förorsakade av virus som  då och då härjar i landet. Vid vaccinationstillfället måste hunden vara frisk och avmaskad, om du i samband med parasitfördrivning misstänker att din hund har haft kanske till och med rikligt med mask, upprepa först avmaskningskuren enligt anvisningarna för maskmedicinen och boka först efter det en tid för vaccination.

maaratarkastus

Det är bra att låta det gå 1-2 veckor mellan avmaskning och vaccination. Då är effekten hos vaccinationen bättre. Mask hos hundar och katter smittar inte i regel till människor, och du kan inte förhindra att din hund eller katt som rör sig utomhus drabbas av det. Endoparasiter smittar lätt via ägg i avföringen. Om din hund eller katt har mask, betyder det inte, att du skulle ha skött ditt keldjur dåligt. Du bör garantera ditt keldjurs välmående och ge en avmaskningskur regelbundet t.ex. på våren och hösten. Du kan även bli tvungen att ge avmaskningskurer oftare vid behov. Maskmedicin kan köpas på apoteket eller veterinärstationen utan recept. Du kan även komma in med ett avföringsprov från din hund eller katt till kliniken för att undersökas för mask.

Hundar

pikkupotilas

Hundvalpar vaccineras mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvo och rabies. Det finns även ett eget influensavaccin för hundar. Den första vaccinationen (vanligtvis i form av ett s.k. kombinationsvaccin mot de tre ovannämnda sjukdomarna) ges då valpen är ung. 12 veckor gammal och förutsätter att en s.k. boostervaccination ges efter ca 4 veckor. Enligt nuvarande rekommendationer för vaccinering ges vaccin mot rabies skilt 2-4 veckor efter att boostervaccinationen har getts. Rekommendationen är EELA:s anvisning, som har tagits i bruk på grund av reaktioner på vaccination. Om ägaren så önskar kan boostervaccin och vaccin mot rabies ges samtidigt.

Efter att dessa vaccinationer getts anses vaccinskyddet vara i kraft i ca 1 år. En boostervaccination som ges en hund som är äldre än ett år är i kraft i tre år, med undantag för influensavaccin, som måste förnyas årligen. Rabiesvaccin för hundar som används vid grytprov och grytjakt är i kraft endast ett år.

rokotus

Vaccin ger vanligtvis inte upphov till några biverkningar. Hunden kan verka lite trött och på vaccinationsdagens kväll kan den ha lite feber. Detta går om av sig själv och redan följande dag är hunden igen lika pigg som vanligt. Vaccinen sprutas in under nackskinnet på hunden och ibland kan en liten vätskebula bildas där vaccinet sprutats in. Vätskebulan fordrar inga åtgärder och är inte på något vis till skada för hunden, utan försvinner sakta men säkert av sig själv på ett par veckor.

På grund av ökade reaktioner på vaccination rekommenderar vi ändå att patienten tillbringar ca 15 minuters tid efter att vaccinet getts i den absoluta närheten av kliniken. Starka reaktioner uppkommer vanligtvis inom 15 minuter efter att vaccinet getts och då finns hjälpen nära.

OBS! Om du reser med ditt keldjur till Sverige, den europeiska kontinenten eller till och med på långresor, kom ihåg, att vaccinationsbestämmelserna och nödvändiga dokument i resmålet kan avvika från resebestämmelserna som råder i Finland! (se resebestämmelser)

 

Tietosuojaseloste
Kirjaudu