Monthly Archives lokakuu 2016

Mikä maksaa vaivaa?

Miten koirien ja kissojen maksasairauksia voidaan tutkia? Epäily lemmikin maksasairaudesta alkaa yleensä siitä, että eläimellä todetaan kohonneet maksa-arvot verinäytteessä. Joissakin maksasairauksissa maksaentsyymit voivat olla myös normaalit, jolloin maksasairaus todetaan muulla tavoin: sappihappotestillä tai ultraäänitutkimuksella. Maksa-arvojen nousu voi johtua myös muista, ei maksaperäisistä syistä. Verinäytteen maksa-arvojen nousu ei korreloi maksan vajaatoimintaan, ei edes siihen, onko eläimellä maksasairaus vai ei. Maksa-arvot eivät koskaan kerro ennustetta! Maksa-arvoja toistuvasti kontrolloimalla seurataan, onko kyseessä etenevä, paraneva vai krooninen sairaus. Myös muutosnopeutta seurataan. Maksa-arvot eivät yksistään kerro diagnoosia, eikä niistä yleensä voi päätellä sairauden luonnetta. Ultraäänitutkimusta käytetään koiran tai kissan maksasairauksien diagnostiikan apuna. Eniten hyötyä ultraäänitutkimuksesta
Lue lisää

Orpojen kissanpentujen hoito

Orpojen kissanpentujen hoidossa tärkeimmät kolme seikkaa ovat lämpö, ruoka ja puhtaus. Alle kolmeviikkoiset pennut eivät kykene itse säätelemään ruumiinlämpöä, joka vastasyntyneeltä peräsuolesta mitattuna on 35.6–36.1 astetta, viikon ikäisellä 37.8 astetta. Siihen asti pentujen lämpö pidetään tarpeeksi korkeana säätelemällä ympäristön lämpöä esim. lämpölampulla, -patjalla tai kuumavesipulloilla. Kaikkien näiden kanssa täytyy kuitenkin valvoa, etteivät pennut pääse polttamaan itseään. Alle viikon ikäisen kissanpennun ympäristön lämpötila pidetään tasaisessa 31–33 asteen lämmössä seuraavien parin viikon kuluessa lämpö asteittain lasketaan normaaliin huoneenlämpöön. Jos ruumiinlämpö on liian alhainen, pennut syövät huonosti. Tästä puolestaan seuraa suoliston toiminnan heikkeneminen ja nk. hypoglykemia (liian alhainen verensokeri), jota pahimmillaan joudutaan korjaamaan
Lue lisää

Koiran eturistisidevamma ja sen hoito

Polven eturistiside on yksi tärkeimpiä polven toimintaa stabiloivia sisäisiä rakenteita. Ihmislääketieteessä eturistisidettä kutsutaan myös anterioriseksi ristisiteeksi (ACL).Kuvassa näkyy koiran polven anatominen rakenne. Sininen on eturistiside, punainen on polvikierukka eli meniski, vihreä on takaristiside. Toisessa kuvassa näkyy miten eturistisiteen vaurioituessa polven asento ja luiden väliset suhteet muuttuvat. Polvikierukka on rustomainen rakenne polvinivelen sisällä. Polvikierukka ottaa vastaan iskuja, toimii paineen tasaajana ja vaurioituu usein eturistisiteen vaurioituessa. Polven sisäsivusiteeseen kiinnittyy polvikierukasta pieni side. Eturistisidevamman syntyyn vaikuttavat tekijät Eturistisidevamma on yksi yleisimpiä takaraajan ontumista aiheuttavia syitä. Koiralla ongelman kehittyminen on paljon monimutkaisempi prosessi kuin ihmisillä. Koiralla voi olla eriasteinen eturistisidevamma (osittainen tai totaalinen) ja
Lue lisää

Lemmikkieläinpassi kissalle

HUOM Tarkista mahdolliset päivitykset evira.fi ja sey.fi Lemmikkieläinpassi helpottaa eläinten kanssa matkustamista. Lemmikkieläinpassin tarkoituksena on helpottaa kissan kuljetusta EU-maiden välillä. Passin avulla osoitetaan, että kissa täyttää kuljetuksia koskevat vaatimukset eikä muita asiakirjoja vaadita. Passi on pakollinen kissoille kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Lemmikkieläinpassin voi ostaa eläinlääkäriltä. Ennen passin myöntämistä eläinlääkäri tarkistaa, että kissa on tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru) ja rokotettu raivotautia vastaan. Kaikki merkinnät lemmikkieläinpassiin tekee eläinlääkäri. Eläinlääkäri merkitsee passiin eläintä ja eläimen omistajaa koskevat tiedot, eläimen tunnistusmerkintää koskevat tiedot sekä tiedot eläimen rokotuksista ja mahdollisista ekinokokkoosi- ja punkkilääkityksistä sekä raivotautivasta-aineiden määrityksestä. Eläinlääkäri tarkastaa eläimen tunnistusmerkinnän aina, kun passiin lisätään uusia
Lue lisää