Puhelin: 02 2761 999
vastaanotto@koirakissaklinikka.fi
Raviraitti 45, Metsämäki, Turku
Avoinna arkisin ma-to 8-20, pe 8-19.
La päivystys ajanvarauksella klo 9-17.

Kaihi eli katarakta kissalla

Kaihi tarkoittaa linssin eli silmän mykiön samentumista. Samentuminen voi olla niin laaja, että johtaa joko sokeutumiseen , osittaiseen näön heikentymiseen ja heikentyneeseen elämänlaatuun .

Kaihista voi tulla silmän sisäisiä jälkisairauksia, jotka osaltaan voivat aiheuttaa kipua, epämukavuutta sekä heikentää näköä entisestään.

Kaihin syntymekanismin selvittäminen ei aina ole selkeää, kaihin voi kissalle aiheuttaa perinnöllinen taipumus, ympäristötekijät(-myrkyt?) , erilaiset sairaudet  ja loukkaantumiset. Kaihia ei lääkkeellisesti pystytä parantamaan , vaan hoitovaihtoehtona on kirurgia. Lääkehoitoja voidaan antaa silmän muiden sairauksien ja niiden  seurausten hoitoon.

Kissalla kaihi on harvinaisempi kuin koirilla, kuitenkin viimeiset tutkimukset osoittavat että kaihia voikin olla enemmän kuin aikaisemmin on oletettu.

Englannissa oli vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa 50 % lla tutkituista kissoista. Kissojen keski-ikä   kaihin toteamishetkellä oli  12.7 vuotta.

Ranskassa tehtiin  silmätarkastustutkimus bengalin kissoilla 2014-2016 ja 45% lla  tutkituista kissoista todettiin kaihi. Ikähaarukka sairastuneilla oli 3 kk-9.6 v  keski-iäksi tuli 1.9 vuotta

Linssin eli mykiön anatomia ja toiminta.

Linssissä on pinnassa kapseli joka rakentuu nk basaalimembraanista (kalvosta) Kapselin sisäpinnassa on nk kuorikerros jossa on linssin säierakenne . Säikeet  kehittyvät nk epiteelisoluista linssin ulkoreunassa olevaista soluista ja pitkät linssin säikeet kasvavat kapselin sisäpinnassa sekä linssin etupinnalla että takapinnalla muodostaen nk Y saumat eli kohdan jossa säikeet kohtaavat . Linssin takapinnan Y sauma on ylösalaisin oleva Y ja etupinnan sauma on Y ” normaali ” asennossa. 

Koko elämän säiemäärä kasvaa ja linssin pinnassa ovat uusimmat säikeet ja keskusalueella vanhimat säikeet. 

Iän myötä vanhimmat säikeet kuolevat ja ovat osaa linssin ydintä. Vanhoilla kissoilla linssin ydin on suurempi runsaasta säiemäärästä johtuen päinvastoin kuin nuorilla kissoilla.

Linssi kiinnittyy säikeillä värikalvon takana olevaan rakenteeseen . Linssin taustalla on tukena   lasiainen ,joka täyttää  linssin ja verkkokalvon välisen tilan silmässä.

Linssi on läpinäkyvä osittain koska sen rakenteesta 60-75% on vettä. Linssin läpinäkyvyys johtuu myös  säikeiden lamellirakenteesta , sileästä kapselista tasaisesta epiteelisolukerroksesta  sekä korkeasta määrästä liukenevia proteiineja . Linssi on elimistön proteiinirikkain rakenne  , 35% proteiinipitoisuudella.

Koska linssissä ei ole verisuonia niin hapen ja glukoosin tarpeen tyydyttämiseksi linssi on riippuvainen    silmän sisäisen nesteen ja osoittain  lasiaisen kautta tulevista ravinteista.

Linssillä on tärkeä tehtävä valon taittamisessa ja fokusoinnissa verkkokalvolle , jotta näkökenttä olisi mahdollisimman  tarkka.

Linssin ikääntymisen myötä linssin ydin tiivistyy ja täten linssin valontaittokyky heikkenee.

Tätä linssin ikäntymistä kutsutaan nukleaari skleoosiksi, eikä sitä pidä sekoittaa  kaihiin .Vanhemmilla eläimillä  sinertävän harmaa pupilliaukko  on  merkki nukleaari skleroosista. 

Kaihi eli katarakta

Kaihi on linssiin  kehittyvä tiivistyminen, joko linssin ytimessä tai kuorikerroksessa jopa kapselissa. 

Kaihi voi olla periytyvä , synnynnäinen tai hankittu.

Periytyvät ja synnynnäiset kaihit

Silmän ja linssin  kehittyminen tapahtuu erittäin varhain sikiöaikana , jo  17  tiineysvuorokautena voidaan kissansikiössä osoittaa linssin rakenne. 

Perinnölliset ja synnynnäiset kaihit ovat harvinaisia kissoilla. Joitakin synnynnäisiä kaihimuutoksia voidaan nähdä pennuilla joiden sikiöaikaisten kudosten surkastuminen ei ole tapahtunut normaalilla tavalla  syntymisen jälkeen . 

Myös epämuodostunut linssi , liian pieni linssi (mikrofakia )sekä liian pieni silmä (mikroftalmia) voivat olla kaihimuodostuksen taustalla 

Perinnöllisiä kaihitapauksia on nähty  ja raportoitu Bengalin kissoilla , Persialaisilla , Himalaijan kissalla, Venäjän sinisellä , lyhytkarvaisella Brittiläisellä  ja Birmalla. 

Yleensä perinnölliset kaihit ovat autosomaalisesti resessiivisesti periytyviä . Jos molemmilla vanhemmilla on  geenivirhe niin pennuista 50% sairastuu , 25% ovat puhtaita ja 25% kantajia. 

Hankittu kaihi

Kissalla hankittu kaihi on yleisempi kuin perinnöllinen tai synnynnäinen. Yleisin syy on nk uveiitti eli värikalvontulehdus joka on sairauden, trauman tai ikääntymisen seurausta. Kissalla  aineenvaihduntasairauksien, ruokinnallisten tai myrkkyjen aiheuttamat kaihit ovat harvinaisempia. Kissalla  verkkokalvon rappeutuma eli PRA ei aiheuta kaihia kuten taas  koiralla  tapahtuu.

Ruokintavirheet-aliravitsemus

Kissanpennulle voi syntyä kaihi joko aliravitsemuksen tai ruokintavirheiden takia.

Aminohappojen histidiinin tai arginiinin alhainen taso voi johtaa pennun kaihimuodostukseen .On raportoitu  että maitokorvikkeella jossa oli alhainen taso arginiinia oli pennuille kehittynyt kaihi ,mutta kun ruokavalio korjattiin niin kaihimuutokset hävisivät. Ruokinnan korjauksella on saatu kaihimuutoksia häviämään kunhan diagnoosi on riittävän varhaisessa vaiheessa tehty. Kaihimuutoksilla on usein tyypillinen ilmenemismuoto mikäli taustalla on ruokintavirhe.(höyhenrakenne , rakkuloita takasaumassa , tiivistymiä etu- tai takakapselissa .

Traumat

Yleisimmät vauriot/traumat kissan silmässä ovat toisen kissan kynnen iskusta tullut haava tai vierasesineen aiheuttama vaurio.

Yleensä tästä syntyy hyvin aggressiivinen uveiitti eli värikalvontulehdus joka nopeasti etenee glaukomaksi eli silmänpainesairaudeksi. Bakteeriperäiset tulehdukset ovat myös vakavia  ja kaihi kehittyy  linssiin kohdistuneen iskun seurauksena .

Kaikkein tärkeintä on nopea ja oikea hoito ,koska ennuste heikkenee jo ensimmäisenä vuorokautena vaurion syntymisestä.

Systeemisairaudet

Kaihin taustalla kissalla voi olla sokeritauti eli diabetes mellitus , voimakas kuivumistila , infektiosairaudet ja immuunivälitteiset sairaudet.Uveiitti eli värikalvontulehdus on yleisin kaihin aiheuttaja.

Kissoilla diabeteksen aiheuttamaa kaihia nähdään selkeästi vähemmän kuin koirilla. Kaihimuutokset muistuttavat ikääntyvien kissojen skleroosimuutoksia.(linssin ikääntyessä tiivistymistä)

Kissoilla jotka toistuvasti ovat kärsineet voimakkaista kuivumistiloista voivat  tästä johtuen kehittää kaihimuutoksia .

Virussairaudet

Virussairauksien aiheuttama tulehdusreaktio elimistössä voi   silmässä ilmetä kaihimuutoksena

FeLV(leukemia),FIV(immuunipuutos), sekä FIP(tarttuva vatsakalvontulehdus) voivat kaikki aiheuttaa silmämuutoksia kissoilla. 

Encephalitozoon cuniculi

Encephalitozoon cuniculi on solunsisäinen obligatorinen parasiitti, kuuluu ryhmään mikrosporidiat.Tämä voi infektoida useita nisäkkäitä mm kissan. Tartunta tapahtuu elimistön nesteiden kautta, pääasiassa virtsan välityksellä. Tartunta voi myös tapahtua emältä pennuille istukan kautta. Munuaiset, keskushermosto ja silmä ovat yleisimmät kohde-elimet. 

Silmässä parasiitti aiheuttaa sekä värikalvontulehduksen että kaihimuutoksia.

Hoitona leikkaus ja antiparasitaariset lääkkeet.

Ikään liittyvät kaihit

Ikään liittyvät kaihit kehittyvät  myös osittain siksi että elinaikana silmä kuten koko elimistö joutuu nk. oksidatiivisen stressin kohteeksi , erilaiset myrkyt vaikuttavat aineenvaihdunnassa, röntgensäteet ja ultraviolettisäteily samoin.

Ikämuutokset linssissä ovat tyypillisesti ensin kuorikerroksessa nähtävissä ja pikkuhiljaa myös ytimessä ja takaosassa kapselin allaolevassa kudoksessa.

Kissoilla  on todettu ikään liittyviä kaihimuutoksia keskimäärin 12.7 vuoden iässä .

Kaihin aiheuttamat toissijaiset (sekundaariset)  sairaudet

Kaihi voi aiheuttaa silmässä värikalvontulehduksen (linssin indusoima uveiitti) ,kun linssimateriaalia tulee kammionesteeseen linssin turvottelun ja kapselin repeytymisen seurauksena.Tästä voi seurata silmänpainesairaus eli glaukoma , linssi voi siirtyä  osittain tai kokonaan pois paikaltaan ( subluksaatio ,  luksaatio)

Sarvesikalvolle voi syntyä epätasaisuuksia ja lasiainen voi rappeutua ja sen seurauksena verkkokalvo irtaantuu. Nämä ovat kivuliaita ja sokeuteen johtavia.

Kaihin hoito ja ennuste

Kaihin hoidossa kissalla noudatetaan samoja periaatteita kuin koiralla, kissalla kaihi on usein seurausta muusta sairaudesta ja tämän perussairauden  hyvin aikainen diagnostisointi ja hoito on tärkeää. Sokeuteen johtavissa sairauksissa on huomioitava kissan elämänlaatu ja tehtävä elinympäristö  turvalliseksi (kiipeilyyn ja hyppäämiseen liittyvät seikat)  ja kissalle taattava  kivuton elämä.

Jos kissalla on kaihimuutos jonka taustalla ei ole vakavaa toissijaista sairautta niin linssi poisto phakoemulsifikaatio menetelmällä  jossa kaihimuutos poistetaan  ja  tilalle sijoitetaan keinolinssi joten  kissalle palautuu näkö ja hyvä elämänlaatu.

Kissojen kaihimuutoksista on hyvin vähän tutkimustietoa saatavilla ja onkin tärkeää että jatkossa tutkimuksiin saadaan potilaita ja sen kautta myös kehitettyä jalostusta, kasvavien kissojen ruokintaa  ja hoitomenetelmiä.

Kissalla verenpurkautuma silmässä haavan seurauksena, silmään kehittyy uveiitti eli värikalvontulehdus , mahdollinen  silmänpainesairaus  eli glaukoma ja linssin irtaantuminen  hyvin nopeasti.

Artikkeli on julkaistu Turokatti lehdessä 2/2019

eva einola koponen

ELL Eva Einola-Koponen, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri,
oftalmologian erikoistutkinto

Kissa-artikkelit

Tietosuojaseloste
Kirjaudu
Osta nyt, saat laskun vasta ensi kuussa, jolloin valitset milloin ja miten haluat maksaa. Saat jopa 12 kuukautta maksuaikaa ilman korkoa.